ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 สู่รอบรั้วนนทรีอีสาน...

การเข้าใช้งานระบบ Student Manual

ในการใช้งานระบบสำหรับในเวอร์ชั่น 1.2 นี้ ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานโดยใช้ username และ password ที่ใช้ในการใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ทันที โดยนอกจากนิสิตแล้วบุคลากรของ มก.ฉกส. ก็สามารถใช้งานระบบนี้ได้เช่นเดียวกัน

เทคนิคการใช้งาน Easy Use

ในการใช้งานให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ผู้ใช้สามารถทำการค้นหาเรื่องที่ต้องการทราบจากช่อง "ค้นหา" ด้านบนโดยใช้คำสั้น ๆ เช่น ขอเอกสาร กู้ยืม ขอเพิ่ม ขอถอน เป็นต้น หรือเลือกดูข้อมูลตามเมนูของระบบตามความต้องการ
blank blank blank

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่ : เลขที่ 59 หมู่ 1 ถนนสกลนคร-นครพนม
ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

โทรศัพท์
 : 0-4272-5000
โทรสาร  : 0-4272-5013
อีเมล์ : kucsc@csc.ku.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.csc.ku.ac.th


Student Manual Online System Version 1.2: Kasetsart University Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus
Programming Section, Technology Department, Office of Academic Services : by Padet Srichat call 5501