ส่งข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
     คำตอบจากรองอธิการบดี
 ย้อนกลับ

Failed to connect to csc2010 at 158.108.110.9:3306. Error: Lost connection to MySQL server at 'reading initial communication packet', system error: 113

คำถาม
ชื่อ/ข้อมูลผู้ถาม
วันที่  Pick a Date

 

    สายตรงรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร , Kasetsart University Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus.