ส่งข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
     คำตอบจากรองอธิการบดี
 

Failed to connect to csc2010 at 158.108.110.9:3306. Error: Lost connection to MySQL server at 'reading initial communication packet', system error: 113

1. ในการเสนอข้อคิดเห็นนั้นผู้แสดงความคิดเห็นควรใส่ชื่อ/สกุลจริง เพราะมีการพิจารณาคัดสรรเพื่อให้รางวัลกับข้อคิดเห็นดีเด่น
2. ในส่วนของการแสดงคำตอบจากรองอธิการบดี จะไม่แสดงชื่อหรือข้อมูลของผู้แสดงข้อคิดเห็น
3. ใช้ข้อความที่สุภาพในการตั้งคำถาม


ส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ..ที่นี่  

 

    สายตรงรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร , Kasetsart University Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus.